AURELIS vs therapie

VRIJWARINGSCLAUSULE

 

  1. AURELIS is in geen geval een vorm van geneeskunde: 1) een Aurelis-coach mag geen diagnose stellen en 2) een Aurelis-coach mag geen enkele materiële behandeling toepassen of voorschrijven,. In beide gevallen natuurlijk: tenzij (zij) hij de wettelijke en deontologische bevoegdheid heeft om dit te doen.
  2. AURELIS-coaches hebben de verantwoordelijkheid om AURELIS te gebruiken binnen hun coaching OF hun psychotherapie strikt binnen de grenzen van de geldende, wettelijke en deontologische normen van hun land/regio.
  3. AURELIS maakt enkel en alleen deel uit van van een psychotherapie als klinisch psychologen het gebruiken in hun psychotherapie. Anders mag AURELIS nooit worden beschouwd of gepromoot als een soort 'psychotherapie'.
  4. Als AURELIS gebruikt wordt binnen psychotherapie, dan is zowel dit gebruik als het resultaat ervan, de uitsluitende verantwoordelijkheid van de psychotherapeut.
  5. De 'auto' in AU-RELIS dienst zeer serieus genomen te worden, zoals ruimschoots wordt uitgelegd in de AURELIS-syllabus. Geen enkele 'AURELIS-techniek' kan gezien worden als een toepassing van een coach op een coachee. Vanuit het oogpunt van AURELIS is het enige instrument de coach zelf.
  6. AURELIS dient uitsluitend te worden gebruikt als een instrument om anderen te helpen door degenen die tegelijkertijd:
  • wettelijk en deontologisch bevoegd zijn om dit te doen
  • een AURELIS cursus gevolgd hebben
  • erkend worden door het AURELIS Coaching Instituut als coach– en als zodanig vermeld worden op de website van AURELIS.